Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry Germanistyki

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: marek.cieszkowski@wp.pl

 

zobacz więcej...

Lektorka DAAD

mgr Yvonne Belczyk-Kohl

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 27
e-mail: yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl

 

zobacz więcej...

mgr Karol Gliszczyński

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 35
e-mail: karol.gliszczynski@op.pl

 

zobacz więcej...

dr Anna Kapuścińska

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 35
e-mail: a.kapuscinska@ukw.edu.pl

 

zobacz więcej...

mgr Paulina Kobus

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz

tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: paulinakobus@o2.pl

mgr Sławomir Kowalewski

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz

tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: slawek.kowalewski@onet.pl

dr Elżbieta Nowikiewicz

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: elzbietanowikiewicz@gmail.com

 

zobacz więcej...

dr Krzysztof Okoński

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: k.okonski@ukw.edu.pl

 

zobacz więcej...

dr Janusz Pociask

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: janusz.pociask@wp.pl

 

zobacz więcej...

dr Rafał Pokrywka

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 35
e-mail: rafalpok@o2.pl

 

zobacz więcej...

dr Dorota Pruss-Pławska

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: madorot@wp.pl

 

zobacz więcej...

dr Hanna Stypa

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel.: (52) 346 20 25, wewn.: 37
e-mail: hannasty@wp.pl

 

zobacz więcej...

dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: bigjack@ukw.edu.pl

 

zobacz więcej... 

dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: monika.szczepaniak@ukw.edu.pl

 

zobacz więcej...

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki

ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50