Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry Germanistyki

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: marek.cieszkowski@wp.pl
zobacz więcej

Lektorka DAAD

mgr Yvonne Belczyk-Kohl

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 27
e-mail: yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl
zobacz więcej

mgr Karol Gliszczyński

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 35
e-mail: karol.gliszczynski@op.pl
zobacz więcej
 

dr Anna Kapuścińska

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 35
e-mail: a.kapuscinska@ukw.edu.pl
zobacz więcej

dr Elżbieta Nowikiewicz

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 37
e-mail: elzbietanowikiewicz@gmail.com
zobacz więcej

dr Krzysztof Okoński

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 37
e-mail: k.okonski@ukw.edu.pl
zobacz więcej

dr Janusz Pociask

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 37
e-mail: janusz.pociask@wp.pl
zobacz więcej

dr Rafał Pokrywka

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 35
e-mail: rafalpok@o2.pl
zobacz więcej

dr Dorota Pruss-Pławska

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 37
e-mail: madorot@wp.pl
zobacz więcej

dr Hanna Stypa

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
tel.: (52) 346 20 25, wew.: 37
e-mail: hannasty@wp.pl
zobacz więcej

dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: bigjack@ukw.edu.pl
zobacz więcej 

dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: monika.szczepaniak@ukw.edu.pl
zobacz więcej

 

dr Alexandra Tacke, prof. UKW

ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. centrala: (52) 341 14 02
e-mail: A.Tacke1@gmx.de
zobacz więcej

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki

ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50