Badania i projekty

mgr Yvonne Belczyk-Kohl

 • Badania z zakresu analizy konwersacyjnej na przykładzie polskich i niemieckich politycznych dyskusji telewizyjnych (projekt doktorski)

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW

 • Medium – Tekst – Dyskurs (badania statutowe)
 • Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku (projekt NCN nr 2012/05/B/HS2/04104, projekt zespołowy)

dr Anna Kapuścińska

 • Podstawy semiotyczne wybranych form komunikacji we współczesnych mediach (projekt habilitacyjny)

dr Elżbieta Nowikiewicz

 • Pisarstwo autobiograficzne i Prowincja Poznańska (projekt habilitacyjny)

dr Krzysztof Okoński

 • Literatura w alternatywnym obiegu: doświadczenia polskie i wschodnioniemieckie (1976–1990) (projekt habilitacyjny)

dr Janusz Pociask 

 • Werbalno-wizualna kreatywność w komunikacji reklamowej. Wybrane aspekty systemu języka, lingwistyki tekstu i obrazu oraz pragmalingwistyki (projekt habilitacyjny)

dr Rafał Pokrywka

 • Kształtowanie konwencji artystycznych na rynku literackim w Austrii i w Polsce w świetle teorii socjologii literatury (projekt habilitacyjny)
 • Formy reprezentacji miłości w literaturze i kulturze niemieckiej (badania statutowe)

dr Dorota Pruss-Pławska

 • Rola baśni w przedstawieniu niemieckiej rzeczywistości politycznej i społecznej (projekt habilitacyjny)

dr Hanna Stypa 

 • Czat doradczy w komunikacji za pośrednictwem Internetu (projekt habilitacyjny)

dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW

 • Lingwistyczna analiza dyskursu w badaniach nad tekstami kultury (badania statutowe)

dr hab. Monika Szczepaniak, prof. UKW

 • Formy reprezentacji miłości w literaturze i kulturze niemieckiej (badania statutowe)
 • Męskość militarna w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny (projekt NCN nr 2013/09/B/HS2/02077, 2014–2017) – kierownik projektu
 • Ökonomie und Gender. Künstlerische Reflexionen von Frauen in Österreich von 1968 bis heute (projekt nr P 15566, Universität Wien, kierownik projektu: prof. Pia Janke, 1.04.2014–31.03.2017)
 • Germanistische Institutspartnerschaft Transformationen. Neue Germanistische Perspektiven in Forschung und Lehre (projekt GIP nr 56360926, finansowanie: DAAD, we współpracy z prof. Dagmar von Hoff, Deutsches Institut Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2013–2015)
 • Elfriede Jelinek: Werk und Wirkung. Annotierte Bibliographie (projekt FWF nr P 23158-G20, Universität Wien, kierownik projektu: prof. Pia Janke, 1.10.2011–30.09.2014)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki

ul. Grabowa 2 • 85-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50